Terapiaa Oulussa ja Oulun lähikunnissa

Psykoterapia Fiilinki on Oulussa ja lähikunnissa perhe-ja pariterapiaa tarjoava yritys. Työskentelen sekä perheterapeuttisella, että traumaterapeuttisella viitekehyksellä. Valmistun tunnekeskeiseksi paripsykoterapeutiksi ( EFT= Emotionally focused Couple Therapy ) vuonna 2021.

Tapaan yksilöitä, pareja, perheitä ja ryhmiä eri kokoonpanoilla. Palveluihin kuuluu perhe -ja pariterapian lisäksi sensorimotorista kehon oireita huomioonottavaa traumahoitoa, EMDR-terapiaa ( Eye Movement Desencitization and Reprocessing )jolloin hoidolla pyritään lieventämään psyykkistä oireilua ja nopeuttamaan aivoissa tapahtuvaa prosessointia. Käynneillä voidaan keskustella myös kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja haasteista, joiden taustalla voi olla fyysisiä toimintahäiriöitä tai tunne-elämän ongelmia. 

Voit tulla luokseni suoraan itse maksavana asiakkaana. Voit myös saada perheterapiaan Kelan tukea, mikäli Kelan edellyttämät ehdot tuen saamiseksi täyttyvät. Mikäli terapiapalvelut kiinnostavat sinua, paras tapa edetä on varata vastaanotolleni tutustumiskäynti.

Saat minuun yhteyden parhaiten sähköpostitse. Voit myös täyttää kotisivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Varaa aika käynnille tai kysy lisää palveluistani!

Kenet tapaat Psykoterapia Fiilingissä?

Olen perhepsykoterapeutti Virpi Keränen. Aloitin urani aikuispsykiatriassa samoihin aikoihin, kun pääsin opiskelemaan psykiatrista sairaanhoitoa. Suurimman osan 27-vuotisesta työurastani olen työskennellyt lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja verkostojensa kanssa.

Erityistason perheterapeutiksi valmistuin vuonna 1998 ja vaativan erityistason perheterapeutiksi 2002 . Olen kouluttautunut hoitamaan perheenjäsenten välisiä vuorovaikutuksen pulmia sekä niistä johtuvia ristiriitoja. Perheiden verkostot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja usein osallistuvat asiakkaan toiveesta mukaan terapiatapaamisiin. Olen syventänyt osaamistani traumatisoituneiden lasten ja heidän perheidensä auttamisessa. Olen hankkinut myös seksuaalineuvojan koulutuksen, mikä on lisännyt ymmärrystäni ihmisen seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, sen kasvusta ja kehityksestä. Vuoden 2020 alusta aloitin Tunnekeskeisen paripsykoterapian erikoistumiskoulutuksen.

Lue koulutuksestani lisää täällä

Kenelle terapiapalvelut on tarkoitettu?

Vastaanottoni on avoinna kaikille, jotka kokevat joko parisuhteessaan tai perheenjäsenten välisissä suhteissa jatkuvia vuorovaikutuksen pulmia, joista on hankalaa selviytyä ilman ulkopuolista apua. Voit tulla luokseni itse maksavana asiakkaana. Tämän lisäksi perhepsykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea. 

Terapeuttista osaamista minulla on perhepsykoterapiaan, pariterapiaan, traumaattisiin oireisiin sekä seksuaalisuuden pulmiin. Yhteistä näille kaikille terapiapalveluille on se, että niiden avulla pyritään parantamaan asiakkaan ratkaisukeinoja mm. parisuhdekriiseihin, perheen sisäisiin vuorovaikutustilanteisiin, vaikeiden muistojen käsittelyyn ja niistä aiheutuvien oireiden hallintaan ja vakauttamiseen. Minun luonani voit käydä lyhytterapiassa n 20 kertaa tai yhden vuoden ajan– riippuen siitä, mikä on juuri sinun tilanteesi ja tarpeesi. Kela myöntää tukea terapiaan aina vuodeksi kerrallaan.  

Lue lisää psykoterapian palveluista

Asiakaslähtöinen toimintatapa

Pyrin keskustelussa parien ja perheiden kanssa tasa-arvoisuuteen ja yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen vastavuoroisen keskustelun kautta. Olen mahdollisimman avoin omien havaintojeni ja keskustelusta nousevien ajatusten kanssa. Terapian alkaessa terapeutti ja asiakas tekevät kirjallisen hoitosopimuksen, jossa määritellään käyntien tiheydet sekä peruuttamisen ehdot. 

Lue lisää terapiatoiminnastamme

Varaa aika tutustumiskäynnille tai suoraan vastaanotolle kotisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostilla !